cukrowany

cukrowany – słodzony (pol.); slazený (cze.)

imiesłów przymiotn. biernycukrowany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...cukrowany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...cukrowano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...cukrowane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... cukrowani; cukrowane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...cukrowane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...cukrowanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...cukrowanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...cukrowanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...cukrowanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...cukrowanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...cukrowanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...cukrowanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... cukrowanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... cukrowanym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
cukrowanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...cukrowanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... cukrowany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..cukrowano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... cukrowane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
cukrowanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... cukrowane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
cukrowanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...cukrowanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...cukrowanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...cukrowanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...cukrowanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...cukrowanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..cukrowanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...cukrowanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...cukrowanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...cukrowanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...cukrowany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...cukrowano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... cukrowane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...cukrowani; cukrowane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...cukrowane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

Bōł tyn tyj cukrowany?
Jo niy pija cukrowanej bōnkawy.
Co to mosz, cukrowane kartofle? Sōm słodki. Musiały zmarznyć. (cz: zmar-znyć)

Podej dalij…