czysty

czysty – czysty (pol.); čistý (cze.)

przymiotnikczysty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...czysty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...czysto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...czyste
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... czyści; czyste
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...czyste
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...czystego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...czystej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...czystego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...czystych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...czystych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...czystymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...czystej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... czystymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... czystym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
czystym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...czystego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... czysty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..czysto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... czyste
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
czystych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... czyste
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
czystym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...czystōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...czystym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...czystymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...czystymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...czystym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..czystej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...czystym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...czystych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...czystych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...czysty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...czysto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... czyste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...czyści; czyste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...czyste
stop. wyższy przymiotn.. czyściejszy
przysłówek (jak? jako?)czysto

Sam mosz czyste galoty, a te dej do pranio.
Wejź sie tam z byfyja czysto szolka na kōmpot.
Cōż tyn plac je taki czysty? Kery go pozamiatoł?

Podej dalij…