dostać Pietra

dostać Pietra  – bać się, zlęknąć się, wystraszyć się (pol.)

POL: odmieniać wg wzoru czasownika „dostać” + słowo „Pietra” (dostoł żech Pietra, dostanymy Pietra)

 

Szoł żech bez las, a jak ôroz coś za mnōm zaskrzeczało, to żech takigo Pietra dostoł, żech niy zwarzoł na żodne krze, yno za piynć minut bōł żech w dōma.

 

Podej dalij…