dudrać

dudrać – marudzić, zrzędzić (pol.)

bezokolicznikdudrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dudrōm; dudrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dudrosz; dudrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dudro; dudrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dudrōmy; dudrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dudrocie; dudrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dudrajōm; dudrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dudroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dudroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dudroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dudrali my; my
dudrali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dudraliście; żeście dudrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dudrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dudrała żech; dudrałach; żech dudrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dudrała żeś; dudrałaś; żeś dudrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dudrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dudrały my; my dudrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dudrałyście; żeście dudrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dudrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dudrało żech; żech dudrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dudrało żeś; żeś dudrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dudrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dudroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dudroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dudroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dudrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dudrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dudrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dudrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dudrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dudrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dudrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dudrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dudrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dudrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dudrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dudrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dudrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dudro; niech dudrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dudrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dudrajōm; niech dudrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dudroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dudroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dudroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dudrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dudrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dudrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dudrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dudrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dudrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dudrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dudrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dudrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dudrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dudrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dudrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dudroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dudroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dudroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dudrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dudrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dudrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dudrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dudrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dudrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dudrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dudrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dudrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dudrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dudrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dudrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dudroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dudroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dudroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dudrali; bydymy dudrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dudrali; bydziecie dudrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dudrali; bydōm dudrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dudrała; byda dudrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dudrała; bydziesz dudrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dudrała; bydzie dudrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dudrały; bydymy dudrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dudrały; bydziecie dudrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dudrały; bydōm dudrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dudrało; byda dudrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dudrało; bydziesz dudrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dudrało; bydzie dudrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydudrany
rzeczownik odczasown.dudrani
Rybnik

 

Jak niy przestaniesz dudrać, to ponda z chałupy, a tela z tego bydzie.

Ôn tak cołki życi dudro, ōn już tak mo.

Starziku, niy dudrejcie już, bydźcie już cicho.

Podej dalij…