durkarnia

durkarnia – drukarnia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…durkarnia
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…durkarnie
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…durkarni
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…durkarnia
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...durkarniōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…durkarni
Wołacz l. poj. Ty…durkarnio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…durkarnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…durkarniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…durkarniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…durkarnie
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…durkarniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…durkarniach
Wołacz l. mn. Wy…durkarnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Zaniōs żech ksiōnżka do durkarnie, a czakōm aż mi jōm wydurkujōm.

PL: Zaniosłem książkę do drukarni i czekam aż mi ją wydrukują.

 

SI: We durkarni czako moja ksiōnżka na wydurkowani.

PL: W drukarni czeka moja książka na wydrukowanie.

Podej dalij…