fōndnyć

fōndnyć (sie) – ufundować, zafundować (pol.)

bezokolicznikfōndnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.fōndna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.fōndniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.fōndnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.fōndnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.fōndniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.fōndnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.fōndnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.fōndknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.fōndnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.fōndkli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.fōndliście; żeście fōndli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.fōndli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.fōndła żech; fōndłach; żech fōndła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.fōndła żeś; fōndłaś; żeś fōndła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.fōndła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..fōndły my; my fōndły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. fōndłyście; żeście fōndły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.fōndły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.fōndło żech; żech fōndło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.fōndło żeś; żeś fōndło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.fōndło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech fōndnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś fōndnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł fōndnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my fōndli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście fōndli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli fōndli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech fōndła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś fōndła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była fōndła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my fōndły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście fōndły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były fōndły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech fōndło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś fōndło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było fōndło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . fōndnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech fōndnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.fōndnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech fōndnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. fōndnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. fōndnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.fōndnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.fōndli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. fōndli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.fōndli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.fōndła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
fōndła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.fōndła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. fōndły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.fōndły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.fōndły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. fōndło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.fōndło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.fōndło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych fōndnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś fōndnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by fōndnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my fōndli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście fōndli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by fōndli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych fōndła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś fōndła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by fōndła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my fōndły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście fōndły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by fōndły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych fōndło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś fōndło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by fōndło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyfōndnyty
rzeczownik odczasown.fōndnyci
Rybnik

 

Ugodali my sie z babōm, że latoś fōndnymy se rajza do Egiptu.

Na wiosna fōndna se nowe koło,  a byda na nim jeździōł do roboty.

Fōndnij mi piwo, jutro ci wrōca.

Podej dalij…