gichnyć

gichnyć (sie) – chlusnąć, chlapnąć (pol.)

bezokolicznikgichnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gichna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gichniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gichnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gichnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gichniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gichnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gichnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gichnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gichnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dychli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gichliście; żeście gichli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gichli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gichła żech; gichłach; żech gichła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gichła żeś; gichłaś; żeś gichła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gichła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gichły my; my gichły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gichłyście; żeście gichły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gichły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gichło żech; żech gichło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gichło żeś; żeś gichło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gichło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gichnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gichnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gichnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gichli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gichli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gichli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gichła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gichła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gichła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gichły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gichły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gichły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gichło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gichło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gichło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gichnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gichnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gichnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gichnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gichnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gichnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gichnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gichli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gichli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gichli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gichła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gichła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gichła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gichły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gichły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gichły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gichło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gichło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gichło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gichnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gichnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gichnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gichli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gichli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gichli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gichła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gichła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gichła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gichły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gichły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gichły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gichło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gichło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gichło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygichnyty
rzeczownik odczasown.gichnyci
Rybnik

 

Wejź tyn kibel, a gichnij te śliwki na gnōj.

Kaj sam łazisz po cimoku, terazki była bych cie gichła tōm zmazanōm wodōm.

Podej dalij…