głośny

głośny – głośny (pol.)

przymiotnikgłośny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...głośny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...głośno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...głośne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... głośni; głośne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...głośne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...głośnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...głośnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...głośnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...głośnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...głośnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...głośnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...głośnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... głośnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... głośnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
głośnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...głośnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... głośny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..głośno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... głośne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
głośnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... głośne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
głośnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...głośnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...głośnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...głośnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...głośnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...głośnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..głośnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...głośnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...głośnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...głośnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...głośny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...głośno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... głośne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...głośni; głośne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...głośne
stop. wyższy przymiotn.. głośniejszy
przysłówek (jak? jako?)głośno

 

Niy ma te radio za głósne?

Kery sam je taki głośny, a tak wrzeszczy?

Czamu jeździsz z takim głośnym motorcyklym bez auspufa po wsi?

 

Podej dalij…