głymboki

głymboki – głęboki (pol.)

przymiotnikgłymboki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...głymboki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...głymboko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...głymboki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... głymbocy; głymboki
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...głymboki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...głymbokigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...głymbokij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...głymbokigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...głymbokich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...głymbokich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...głymbokimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...głymbokij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... głymbokimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... głymbokim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
głymbokim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...głymbokigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... głymboki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..głymboko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... głymboki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
głymbokich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... głymboki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
głymbokim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...głymbokōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...głymbokim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...głymbokimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...gymbokimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...glymbokim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..głymbokij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...glymbokim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...głymbokich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...głymbokich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...głymboki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...glymboko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... głymboki
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...głymbocy; głymboki
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...głymboki
stop. wyższy przymiotn.. głymbszy
przysłówek (jak? jako?)głymboko

 

Niy puszczej tych dzieci do tego stawu, bo ôn je głymboki, jeszcze sie potopiōm.

Ta studnia mocie tako głymboko. My mōmy płytko, bezto niy mōmy w niyj wody.

Podej dalij…