izba

izba – pokój, pomieszczenie  (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…izba
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…izby
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…izbie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…izba
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...izbōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…izbie
Wołacz l. poj. Ty…izbo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…izby
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…izbōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…izbōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…izby
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…izbami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…izbach
Wołacz l. mn. Wy…izby
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Miyszkōmy we piynciu w jednej izbie.
PL: Mieszkamy w pięcioro w jednym pokoju.

SI: Niy mosz tam kaj jakij izby prōznej, bo chca sie wykludzić?
PL: Nie masz tam gdzieś jakiegoś pustego pokoju, bo chcę się wyprowadzić?

SI: Trza powychraniać w trzecij izbie, bo ciotka z rajchu przijyżdżo na byzuch.
PL: Trzeba wysprzątać w trzecim (gościnnym) pokoju, bo ciocia z Niemiec przyjeżdża w odwiedziny.

Podej dalij…