kożdy

kożdy – każdy (pol.); jeder (ger.); každý  (cze.)

zaimekkożdy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...kożdy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...kożdo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...kożde
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... kożde
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...kożde
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...kożdego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...kożdej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...kożdego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...kożdych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...kożdych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...kożdymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...kożdej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... kożdymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... kożdym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
kożdym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...kożdego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... kożdy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..kożdo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... kożde
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
kożdych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... kożde
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
kożdym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...kożdōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...kożdym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...kożdymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...kożdymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...kożdym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..kożdej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...kożdym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...kozdych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...kożdych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...kożdy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...kożdo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... kożde
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...kożde
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...kożde
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Wejź se binder, kery chcesz, bo kożdy je dobry.

Kożde piwo je dobre, ale najlepsze… zimne.

Kożdo mama staro sie ô swoji dzieci.

Podej dalij…