ksiōnżka

ksiōnżka – książka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ksiōnżka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ksiōnżki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ksiōnżce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ksiōnżka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ksiōnżkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ksiōnżce
Wołacz l. poj. Ty…ksiōnżko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ksiōnżki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ksiōnżkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ksiōnżkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ksiōnżki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ksiōnżkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ksiōnżkach
Wołacz l. mn. Wy…ksiōnżki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Wejrzij lepszy do ksiōnżkōw, a niy yno na tym mobilnioku grosz.

PL: Wejrzyj lepiej do książek, a nie tylko grasz na tym telefonie.

 

SI: Ôn bezmała mo czas czytać dwie ksiōnżki na tydziyń.

PL: On podobno ma czas czytać dwie książki w ciągu tygodnia.

 

SI: Ty zaciepiesz za chwila cało chałupa tymi ksiōnżkami.

PL: Ty zarzucisz za chwilę cały dom tymi książkami.

 

Podej dalij…