łacniejszy

łacniejszy – tańszy (pol.)

przymiotnikłacniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...łacniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...łacniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...łacniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... łacniejsi; łacniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...łacniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...łacniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...łacniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...łacniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...łacniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...łacniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...łacniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...łacniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... łacniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... łacniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
łacniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...łacniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... łacniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..łacniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... łacniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
łacniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... łacniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
łacniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...łacniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...łacniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...łacniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...łacniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...łacniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..łacniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...łacniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...łacniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...łacniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...łacniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...łacniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... łacniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...łacniejsi; łacniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...lacniejsze
stop. równy przymiotn.. łacny
przysłówek (jak? jako?)łacniejszy; łacniyj

 

Sam mosz łacniejsze ôgōrki.

Bez tydziyń bilety do kina sōm łacniejsze.

Szukōm jakigo łacniejszego wōsztu.

Na wiosna wōngel je łacniejszy, tōż trza kupić, co bydzie na zima.

 

 

 

Podej dalij…