libeźny

libeźny – łagodny, delikatny, miły (pol.)

przymiotniklibeźny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...libeźny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...libeźno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...libeźne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... libeźni; libeźne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...libeźne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...libeźnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...libeźnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...libeźnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...libeźnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...libeźnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...libeźnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...libeźnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... libeźnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... libeźnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
libeźnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...libeźnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... libeźny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..libeźno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... libeźne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
libeźnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... libeźne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
libeźnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...libeźnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...libeźnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...libeźnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...libeźnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...libeźnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..libeźnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...libeźnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...libeźnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...libeźnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...libeźny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...libeźno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... libeźne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...libeźni; libeźne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...libeźne
stop. wyższy przymiotn.. libeźniejszy
przysłówek (jak? jako?)libeźnie

 

Latoś ta zima je tako libeźno, że hned bydymy chodzić we krótkich rynkowach.

Wypij se keliszek ajekrōniaka, ôn je taki libeźny.

Ôn tak piyknie, libeźnie godo do ôczōw, a za plecami by ci wbōd widły do pleców.

Podej dalij…