melodyjo

melodyjo – melodia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…melodyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…melodyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…melodyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…melodyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...melodyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…melodyji
Wołacz l. poj. Ty…melodyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…melodyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…melodyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…melodyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…melodyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…melodyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…melodyjach
Wołacz l. mn. Wy…melodyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)melodyjny

 

SI: Co to je za melodyjo? Skōndś jōm znōm, ale niy poradza se spōmnieć skōnd?

PL: Co to jest za melodia? Ja ją skądś znam, ale nie potrafię sobie przypomnieć skąd?

 

SI: Zagrej mi ta melodyjo, a jo byda śpiywała.

PL: Zagraj mi tę melodię, a ja będę śpiewała.

 

Podej dalij…