ôdkryncić

ôdkryncić (sie) – odkręcić (pol.)

bezokolicznikôdkryncić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdkrynca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôkryncisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdkrynci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdkryncymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdkryncicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdkryncōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdkrynciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdkrynciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdkrynciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdkrynciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdkrynciyliście; żeście ôdkrynciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdkrynciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdkrynciyła żech; ôdkrynciyłach; żech ôdkrynciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdkrynciyła żeś; ôdkrynciyłaś; żeś ôdkrynciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdkrynciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdkrynciyły my; my ôdkrynciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdkrynciyłyście; żeście ôdkrynciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdkrynciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdkrynciyło żech; ôdkrynciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdkrynciyło żeś; żeś ôdkrynciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdkrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdkrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdkrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdkrynciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdkrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdkrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdkrynciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdkrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdkrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdkrynciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdkrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdkrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdkrynciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdkrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdkrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdkrynciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdkrynć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdkrynci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdkrynćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdkryncōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdkrynciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdkrynciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdkrynciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdkrynciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdkrynciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdkrynciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdkrynciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdkrynciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdkrynciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdkrynciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdkrynciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdkrynciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdkrynciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdkrynciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdkrynciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdkrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdkrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdkrynciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdkrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdkrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdkrynciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdkrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdkrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdkrynciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdkrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdkrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdkrynciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdkrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdkrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdkrynciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdkryncōny
rzeczownik odczasown.ôdkryncyni
Rybnik

 

Ôdkrynć te kōłko, bo je pana, a trza go zmiynić.

Ôdkrynciyła sie szruba a szusblech trzasko.

Pōdź, ôdkryncymy tyn hynkel a go poszwajsuja.

 

 

Podej dalij…