ôdpocznyć

ôdpocznyć (sie) – odpocząć (pol)

bezokolicznikôdpocznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdpoczna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdpoczniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdpocznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdpocznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdpoczniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdpocznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdpocznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdpocznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdpocznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdpoczli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdpoczliście; żeście ôdpoczli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdpoczli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdpoczła żech; ôdpoczłach; żech ôdpoczła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdpoczła żeś; ôdpoczłaś; żeś ôdpoczła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdpoczła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdpoczły my; my ôdpoczły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdpoczłyście; żeście ôdpoczły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdpoczły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdpoczło żech; żech ôdpoczło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdpoczło żeś; żeś ôdpoczło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdpoczło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdpocznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdpocznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdpocznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdpoczli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdpoczli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdpoczli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdpoczła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdpoczła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdpoczła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdpoczły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdpoczły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdpoczły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdpoczło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdpoczło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdpoczło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdpocznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdpocznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdpocznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdpocznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdpocznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdpocznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdpocznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdpoczli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdpoczli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdpoczli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdpoczła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdpoczła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdpoczła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdpoczły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdpoczły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdpoczły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdpoczło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdpoczło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdpoczło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôpocznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdpocznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdpocznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdpoczli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdpoczli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdpoczli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdpoczła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdpoczła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdpoczła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdpoczły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdpoczły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdpoczły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdpoczło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdpoczło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôpoczło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdpocznyty
rzeczownik odczasown.ôpocznyci
Rybnik

 

Doczkej, aż se siedna a chwia ôdpoczna.

Dyć ôdpocznij se na chwila, bo żeś je cały czerwiōny.

Jak se ôdpocznisz, to pomyj te talyrze po ôbiedzie.

Podej dalij…