ôkludzać

ôkludzać (sie) – oprowadzać (pol.)

bezokolicznikôkludzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôkludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôkludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôkludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôkludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôkludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôkludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôkludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôkludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôkludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôkludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôkludzaliście; żeście ôkludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôkludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôkludzała żech; ôkludzałach; żech ôkludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôkludzała żeś; ôkludzałaś; żeś ôkludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôkludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôkludzały my; my ôkludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôkludzałyście; żeście ôkludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôkludzało żech; żech ôkludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôkludzało żeś; żeś ôkludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôkludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôkludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôkludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôkludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôkludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôkludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôkludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôkludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôkludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôkludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôkludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôkludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôkludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôkludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôkludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôkludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôkludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôkludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. ôkludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôkludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôkludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôkludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôkludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôkludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôkludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôkludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôkludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôkludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôkkudzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôkludzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôkludzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôkludzali; bydymy ôkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôkludzali; bydziecie ôkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôkludzali; bydōm ôkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôkludzała; byda ôkludzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôkludzała; bydziesz ôkludzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôkludzała; bydzie ôkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôkludzały; bydymy ôkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôkludzały; bydziecie ôkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôkludzały; bydōm ôkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôkludzało; byda ôkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôkludzało; bydziesz ôkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôkludzało; bydzie ôkludzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôkludzany
rzeczownik odczasown.ôkludzani
Rybnik

 

Jak dō mie przijyżdżo jaki kamrat, to dycko ôkludzōm go po Rybniku.

Chłop ôkludzoł nas po muzeum, a ôpowiadoł nōm ô historyji.

Ta baba ôkludziyła nas na wartko po mieście, a pokozała nōm roztomańte stare chałupy.

 

 

Podej dalij…