padnyć

padnyć (sie) – upaść, wywrócić się (pol.)

bezokolicznikpadnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.padna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.padniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.padnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.padnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.padniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.padnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.padnōł żech; pod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.padnōł żeś; pod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.padnōł; pod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.padli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.padliście; żeście padli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.padli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.padła żech; padłach; żech padła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.padła żeś; padłaś; żeś padła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.padła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..padły my; my padły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. padłyście; żeście padły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.padły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.padło żech; żech padło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.padło żeś; żeś padło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.padło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech padnōł; bōł żech pod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś padnōł; bōł żeś pod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł padnōł; bōł pod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my padli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście padli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli padli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech padła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś padła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była padła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my padły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście padły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były padły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech padło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś padło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było padło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . padnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech padnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.padnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech padnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. padnōł bych; pod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. padnōł byś; pod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.padnōł by; pod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.padli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. padli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.padli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.padła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
padła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.padła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. padły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.padły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.padły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. padło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.padło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.padło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych padnōł; bōł bych pod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś padnōł; bōł byś pod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by padnōł; bōł by pod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my padli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście padli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by padli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych padła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś padła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by padła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my padły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście padły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by padły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych padło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś padło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by padło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypadnyty
rzeczownik odczasown.padnyci
Rybnik

 

Niy lotej tak,  bo padniesz a sie poôdziyrosz.

Mamo,  Zofijka padła, a se kolano ôdrzyła.

Co żeś to zaś narobiōł? Jo żech bōł pod, a stargoł żech galoty na kolani.

 

 

Podej dalij…