parza

parza – pacha (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…parza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…parze
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…parzy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…parza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...parzōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…parzy
Wołacz l. poj. Ty…parzo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…parze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…parzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…parzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…parze
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…parzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…parzach
Wołacz l. mn. Wy…parze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Starko, chyćcie sie mie pod parza, co sie niy przewrōcicie.

Musisz mi tyn klajd przerobić, bo mie sam pod parzami ucisko.

Ta Zofija zaś założyła rynce pod parze a klacho, zamias sie roboty chycić.

Podej dalij…