piyrszy

piyrszy – pierwszy (pol.); erste (ger.); první (cze.); first (eng.)

liczebnik porzōndkowypiyrszy
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...piyrszy
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...piyrszo
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...piyrsze
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... piyrsi; piyrsze
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...piyrsze
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...piyrszego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...piyrszej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...piyrszego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...piyrszych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...piyrszych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...piyrszymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...piyrszej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... piyrszymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... piyrszym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
piyrszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...piyrszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... piyrszy
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..piyrszo
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... piyrsze
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
piyrszych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... piyrsze
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
piyrszym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...piyrszōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...piyrszym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...piyrszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...piyrszymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...piyrszym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..piyrszej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...piyrszym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...piyrszych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...piyrszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...piyrszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...piyrszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... piyrsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...piyrsi; piyrsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...piyrsze
liczebnik głōwny (wiela)jedyn

 

Grali słabo, a slecieli z piyrszej ligi.

Piyrszego moja je dycko wolne w robocie.

Wejź se ta piyrszo kawa, bo ta drugi już żech pocukrowała.

 

Podej dalij…