płowieć

płowieć – płowieć  (pol.)

bezokolicznikpłowieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.płowia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.płowisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.płowi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.płowiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.płowicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.płowiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.płowioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.płowioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.płowioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.płowieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.płowieliście; żeście płowieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.płowieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.płowiała żech; płowiałach; żech płowiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.płowiała żeś; płowiałaś; żeś płowiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.płowiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..płowiały my; my płowiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. płowiałyście; żeście płowiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.płowiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.płowiało żech; żech płowiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.płowiało żeś; żeś płowiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.płowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech płowioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś płowioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł płowioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my płowieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście płowieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli płowieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech płowiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś płowiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była płowiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my płowiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście płowiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były płowiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech płowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś płowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było płowiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . płowiyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech płowi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.płowiyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech płowiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. płowioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. płowioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.płowioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.płowieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. płowieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.płowieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.płowiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
płowiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.płowiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. płowiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.płowiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.płowiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. płowiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.płowiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.płowiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych płowioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś płowioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by płowioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my płowieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście płowieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by płowieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych płowiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś płowiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by płowiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my płowiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście płowiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by płowiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych płowiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś płowiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by płowiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda płowioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz prowioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie płowioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy płowieli; bydymy płowieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie płowieli; bydziecie płowieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm płowieli; bydōm płowieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda płowiała; byda płowieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz płowiała; bydziesz płowieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie płowiała; bydzie
płowieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy płowiały; bydymy płowieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie płowiały; bydziecie płowieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm płowiały; bydōm płowieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda płowiało; byda płowieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz płowiało; bydziesz płowieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie płowiało; bydzie płowieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.płowiyni
Rybnik

 

Czamu niy poswijosz tego namiota, kej go niy używosz? Niypotrzebnie płowi na tym słōńcu.

Pōdź, poswijōmy ta plała, bo niy musi płowieć na tym słōńcu.

 

Podej dalij…