pociepnyty

pociepnyty – porzucony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernypociepnyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...pociepnyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...pociepnyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...pociepnyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... pociepnyci; pociepnyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...pociepnyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...pociepnytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...pociepnytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...pociepnytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...pociepnytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...pociepnytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...pociepnytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...pociepnytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... pociepnytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... pociepnytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
pociepnytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...pociepnytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... pociepnyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..pociepnyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... pociepnyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
pociepnytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... pociepnyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
pociepnytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...pociepnytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...pociepnytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...pociepnytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...pociepnytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...pociepnytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..pociepnytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...pociepnytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...pociepnytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...pociepnytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...pociepnyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...pociepnyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... pociepnyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...pociepnyci; pociepnyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...pociepnyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Czamu te hefty sōm tak pociepnyte na stole, a niy poukłodane?

PL: Dlaczego te zeszyty są tak porzucone na srole, a nie poukładane?

 

SI: Czyji fuzekle sōm tam pociepnyte pod łōżkym?

PL: Czyje skaroetki są tam porzucone pod łóżkiem.

 

SI: Co to za papiōrek z bōmbōna je tam pociepnyty na delōwce?

PL: Co za papierek z cukierka jest tam porzucony na podłodze?

 

 

 

Podej dalij…