pokrōnżać

pokrōnżać – poszatkować (pol.)

bezokolicznikpokrōnżać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pokrōnżōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pokrōnżosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pokrōnżo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pokrōnżōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pokrōnżocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pokrōnżajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pokrōnżoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pokrōnżoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pokrōnżoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pokrōnżali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pokrōnżaliście
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pokrōnżali
cz. przesz. l. poj. 1. os. -. ż.pokrōnżała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pokrōnżała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pokrōnżała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pokrōnżały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pokrōnżałyście; żeście pokrōnżały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pokrōnżały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pokrōnżało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pokrōnżało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pokrōnżało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pokrōnżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pokrōnżoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pokrōnżoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pokrōnżali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pokrōnżali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pokrōnżali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pokrōnżała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pokrōnżała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pokrōnżała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pokrōnżały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pokrōnżały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pokrōnżały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pokrōnżało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pokrōnżało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pokrōnżało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pokrōnżej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pokrōnżo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. ospokrōnżejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pokrōnżajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pokrōnżoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pokrōnżoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pokrōnżoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pokrōnżali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pokrōnżali byście; byście pokrōnżali
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pokrōnżali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pokrōnżała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pokrōnżała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pokrōnżała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pokrōnżały by my; by my pokrōnżały
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pokrōnżały byście; byście pokrōnżały
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pokrōnżały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pokrōnżało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pokrōnżało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pokrōnżało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pokrōnżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pokrōnżoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pokrōnżoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pokrōnżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pokrōnżali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pokrōnżali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pokrōnżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pokrōnżała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pokrōnżała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pokrōnżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pokrōnżały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pokrōnżały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pokrōnżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pokrōnżało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pokrōnżało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypokrōnżany
rzeczownik odczasown.pokrōnżani
Rybnik

 

Musisz mi pōmōc pokrōnżać ta kapusta, bo jo sama niy dōm rady pokrōnżac tela głōwek.

Jo pokōnżōm t akapusta i jōm przistawia na blacha, a ty jōm uwarzisz.

Jako żeś to pokrōnżoł ta kapusta, dyć to mosz choćby ze szrōtownika.

 

Podej dalij…