pokruszyć

pokruszyć (sie) – pokruszyć (pol.)

bezokoliczniknakruszyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nakrusza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nakruszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nakruszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nakruszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nakruszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nakruszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nakruszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nakruszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nakruszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nakruszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nakruszyliście; żeście nakruszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nakruszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nakruszyła żech; nakruszyłach; żech nakruszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nakruszyła żeś; nakruszyłaś; żeś nakruszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nakruszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nakruszyły my; my nakruszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nakruszyłyście; żeście nakruszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nakruszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nakruszyło żech; żech nakruszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nakruszyło żeś; żeś nakruszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nakruszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nakruszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nakruszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nakruszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nakruszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nakruszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nakruszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nakruszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nakruszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nakruszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nakruszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nakruszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nakruszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nakruszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nakruszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nakruszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nakrusz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nakruszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nakruszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nakruszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nakruszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nakruszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nakruszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nakruszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nakruszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nakruszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nakruszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nakruszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nakruszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nakruszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nakruszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nakruszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nakruszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nakruszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nakruszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nakruszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nakruszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nakruszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nakruszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nakruszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nakruszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nakruszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nakruszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nakruszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nakruszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nakruszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nakruszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nakruszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nakruszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nakruszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynakruszōny
rzeczownik odczasown.nakruszyni
Rybnik

 

Kaj żeś to trzimoł te pierniki, we kapsie, żeś ich tak pokruszōł?

Wejź zaniyś trocha szupōw kurōm, yno ich pokrusz, co jedna niy zażere wszystkiego.

 

Podej dalij…