polotać

polotać – pobiegać (pol.)

bezokolicznikpolotać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.polotom; poloca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.polotosz; polocesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poloto; poloce
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.polotōmy; polocymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.polotocie; polocecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.polotajōm; polocōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.polotoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.polotoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.polotoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.polotali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.polotaliście; żeście polotali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.polotali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.polotała żech; polotałach; żech polotała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.polotała żeś; polotałaś; żeś polotała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popolotała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..polotały my; my polotały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. polotałyście; żeście polotały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.polotały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.polotało żech; żech polotało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.polotało żeś; żeś polotało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.polotało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech polotoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś polotoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł polotoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my polotali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście polotali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli polotali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech polotała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś polotała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była polotała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my polotały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście polotały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były polotały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech polotało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś polotało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było polotało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . polotej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poloto; niech poloce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.polotejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech polotajōm; niech polocōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. polotoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. polotoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.polotoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.polotali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. polotali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.polotali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.polotała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
polotała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.polotała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. polotały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.polotały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.polotały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. polotało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.polotało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.polotało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych polotoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś polotoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by polotoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my polotali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście polotali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by polotali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych polotała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś polotała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by polotała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my polotały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście polotały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by polotały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych polotało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś polotało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by polotało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.polotani
Rybnik

 

Idź, polotej se trocha po placu, yno niy chodź ku wrotōm, a niy wylazuj na droga.

Ida se polotać trocha z psym po lesie.

Puś tego psa, niech se trocha poloce po placu.

Podej dalij…