polywać

polywać (sie) – polewać (pol.)

bezokolicznikpolywać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.polywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.polywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.polywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.polywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.polywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.polywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.polywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.polywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.polywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.polywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.polywaliście; żeście polywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.polywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.polywała żech; polywałach; żech polywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.polywała żeś; polywałaś; żeś polywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.polywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..polywały my; my polywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. polywałyście; żeście polywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.polywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.polywało żech; żech polywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.polywało żeś; żeś polywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.polywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech polywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś polywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł polywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my polywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście polywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli polywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech polywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś polywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była polywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my polywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście polywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były polywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech polywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś polywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było polywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . polywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech polywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.polywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech polywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. polywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. polywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.polywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.polywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. polywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.polywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.polywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
polywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.polywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. polywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.polywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.polywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. polywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.polywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.polywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych polywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś polywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by polywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my polywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście polywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by polywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych polywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś polywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by polywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my polywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście polywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by polywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych polywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś polywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by polywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda polywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz polywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie polywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy polywali; bydymy polywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie polywali; bydziecie polywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm polywali; bydōm polywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda polywała; byda polywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz polywała; bydziesz polywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie polywała; bydzie polywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy polywały; bydymy polywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie polywały; bydziecie polywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm polywały; bydōm polywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda polywało; byda polywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz polywało; bydziesz polywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie polywało; bydzie polywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypolywany
rzeczownik odczasown.polywani
Rybnik

 

Jak bydziecie tak polywać tymu starzikowi, to ich za chwila poniesiecie dudōm.

Polywo sam kery, abo idymy dudōm.

Polywej tyn betōng, co niy spynko.

 

Podej dalij…