poôglōndać

poôglōndać (sie) – pooglądać; poprzypatrywać się (pol.)

bezokolicznikpoôglōndać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôglōndōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôglōndosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôglōndo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôglōndōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôglōndocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôglōndajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôglōndoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôglōndoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôglōndoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôglōndali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôglōndaliście; żeście poôglōndali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôglōndali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôglōndała żech; poôglōndałach; żech poôglōndała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôglōndała żeś; poôglōndałaś; żeś poôglōndała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôglōndała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôglōndały my; my poôglōndały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôglōndałyście; żeście poôglōndały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôglōndały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôglōndało żech; żech poôglōndało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôglōndało żeś; żeś poôglōndało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôglōndoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôglōndali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôglōndała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôglōndały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôglōndało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôglōndej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôglōndo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôglōndejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôglōndajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôglōndoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôglōndoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôglōndoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôglōndali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôglōndali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôglōndali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôglōndała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôglōndała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôglōndała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôglōndały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôglōndały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôglōndały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôglōndało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôglōndało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôglōndało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôglōndoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôglōndali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôglōndała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôglōndały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôglōndało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôglōndany
rzeczownik odczasown.poôglōndani
Rybnik

 

Sam mosz albōm, poôglōndej se te zdjyncia, yno ich niy potargej.

Poôglōndoł żes se jużte małpice, tōż terazki pudymyku elefantōm.

Policjant poôglōndoł papiōry, a doł mi ich nazod.

Podej dalij…