popyrskać

popyrskać (sie) – popryskać (pol.)

bezokolicznikpopyrskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.popyrskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.popyrskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.popyrsko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.popyrskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.popyrskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.popyrskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.popyrskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.popyrskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.popyrskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.popyrskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.popyrskaliście; żeście popyrskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.popyrskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.popyrskała żech; popyrskałach; żech popyrskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.popyrskała żeś; popyrskałaś; żeś popyrskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.popyrskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..popyrskały my; my popyrskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. popyrskałyście; żeście popyrskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.popyrskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.popyrskało żech; żech popyrskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.popyrskało żeś; żeś popyrskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.popyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech popyrskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś popyrskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł popyrskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my popyrskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście popyrskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli popyrskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech popyrskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś popyrskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była popyrskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my popyrskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście popyrskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były popyrskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech popyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś popyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było popyrskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . popyrskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech popyrsko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.popyrskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech popyrskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. popyrskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. popyrskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.popyrskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.popyrskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. popyrskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.popyrskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.popyrskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
popyrskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.popyrskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. popyrskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.popyrskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.popyrskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. popyrskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.popyrskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.popyrskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych popyrskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś popyrskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by popyrskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my popyrskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście popyrskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by popyrskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych popyrskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś popyrskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by popyrskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my popyrskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście popyrskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by popyrskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych popyrskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś popyrskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by popyrskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypopyrskany
rzeczownik odczasown.popyrskani
Rybnik

 

Dej pozōr, co niy popyrskosz ścianōw tym ôlejym.

Niy popyrskej chałupy tym szlauchym przi podlywaniu.

Podej dalij…