powciepowany

powciepowany – powrzucany (pol.)

imiesłów przymiotn. biernypowciepowany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...powciepowany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...powciepowano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...powciepowane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... powciepowani; powciepowane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...powciepowane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...powciepowanego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...powciepowanej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...powciepowanego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...powciepowanych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...powciepowanych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...powciepowanymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...powciepowanej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... powciepowanymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... powciepowanym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
powciepowanym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...powciepowanego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... powciepowany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..powciepowano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... powciepowane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
powciepowanych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... powciepowane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
powciepowanym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...powciepowanōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...powciepowanym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...powciepowanymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...powciepowanymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...powciepowanym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..powciepowanej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...powciepowanym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...powciepowanych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...powciepowanych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...powciepowany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...powciepowano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... powciepowane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...powciepowani; powciepowane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...powciepowane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Jo już niy mōm wiyncyj kotlokōw, bo wszystki sōm już powciepowane we twojij szporkasie.

PL: Ja nie mam już więcej drobniaków, bo wszystkie są już powrzucane w twojej skarbonce.

 

 

 

Podej dalij…