prowda

prowda – prawda (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…prowda
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…prowdy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…prowdzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…prowda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...prowdōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…prowdzie
Wołacz l. poj. Ty…prowdo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…prowdy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…prowdōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…prowdōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…prowdy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…prowdami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…prowdach
Wołacz l. mn. Wy…prowdy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Z nim nigdy niy wiysz, czy godo prowda, abo cygani.

Ôn powiy prowda wtedy, jak sie pomyli.

W tej gazecie niy piszōm za wiela prowdy.

 

Podej dalij…