przedwczora

przedwczora – przedwczoraj (pol.)

Jeszcze przedwczora było pōł metra śniega, a dzisiej yno trocha wody.

Mioł żeś prziś do roboty przedwczora, a niy dzisio. Kaj żeś sie to zaś smykoł bez te dwa dni?

 

Podej dalij…