przewozić

przewozić (sie) – przewozić (pol.)

bezokolicznikprzewozić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przewoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przewozisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przewozi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przewożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przewozicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przewożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przewoziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przewoziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przewoziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przewoziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przewoziyliście; żeście przewoziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przewoziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przewoziyła żech; przewoziyłach; żech przewoziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przewoziyła żeś; przewoziyłaś; żeś przewoziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przewoziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przewoziyły my; my przewoziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przewoziyłyście; żeście przewoziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przewoziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przewoziyło żech; żech przewoziyzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przewoziyło żeś; żeś przewoziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przewoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przewoziół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przewoziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przewoziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przewoziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przewoziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przewoziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przewoziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przewoziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przewoziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przewoziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przewoziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przewoziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przewoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przewoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przewoziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przewoź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przewozi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przewoźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przewożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przewoziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przewoziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przewoziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przewoziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przewoziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przewoziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przewoziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przewoziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przewoziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziwoziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przewoziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przewoziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przewoziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przewoziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przewoziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przewoziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przewoziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przewoziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przewoziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przewoziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przewoziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przewoziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przewoziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przewoziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przewoziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przewoziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przewoziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przewoziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przewoziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przewoziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przewoziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przewoziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przewoziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przewoziyli; bydymy przewozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przewoziyli; bydziecie przewozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przewoziyli; bydōm przewozić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przewoziyła; byda przewozić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przewoziyła; bydziesz przewozić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przewoziyła; bydzie przewozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przewoziyły; bydymy przewozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przewoziyły; bydziecie przewozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przewoziyły; bydōm przewozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przewoziyło; byda przewozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przewoziyło; bydziesz przewozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przewoziyło; bydzie przewozić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzewożōny
rzeczownik odczasown.przewożyni
Rybnik

 

Przenoszymy biōro na inksze miejsce, tōż cołko sobota bydymy przewozić te wszystki papiōry.

Cōż tak przewozisz tyn piosek z kupki na kupka. Wysuł mi to szofer na pojstrzodku placu, tōż musza go prziwiyź na inksze miejsce.

Podej dalij…