prziznać

przyznać (sie) – przyznać (pol.)

bezokolicznikprziznać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.prziznōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.prziznosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przizno
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.prziznōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.prziznocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.prziznajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.prziznoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.prziznoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.prziznoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.prziznali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.prziznaliście; żeście prziznali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.prziznali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.prziznała żech; prziznałach; żech prziznała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.prziznała żeś; prziznałaś; żeś prziznała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.prziznała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..prziznały my; my prziznały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. prziznałyście; żeście prziznały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.prziznały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prziznało żech; żech prziznało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.prziznało żeś; żeś prziznało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.prziznało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech prziznoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś prziznoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł prziznoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my prziznali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście prziznali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli prziznali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech prziznała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś prziznała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była prziznała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my prziznały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście prziznały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były prziznały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech prziznało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś prziznało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było prziznało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . prziznej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przizno
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.prziznejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech prziznajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. prziznoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. prziznoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.prziznoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.prziznali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. prziznali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.prziznali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.prziznała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
prziznała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.prziznała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. prziznały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.prziznały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.prziznały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. prziznało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.prziznało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.prziznało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych prziznoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś prziznoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by prziznoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my prziznali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście prziznali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by prziznali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych prziznała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś prziznała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by prziznała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my prziznały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście prziznały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by prziznały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych prziznało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś prziznało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by prziznało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprziznany
rzeczownik odczasown.prziznani
Rybnik

POL: przyznać się do czegoś

 

Jak żeś to zrobiōł, to sie lepszy prziznej, bo jo sie i tak dowiym.

Żodyn sie niy chce prziznać do tego.

 

Podej dalij…