pyndziałkowy

pyndziałkowy – poniedziałkowy (pol.)

przymiotnikpyndziałkowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...pyndziałkowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...pyndziałkowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...pyndziałkowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... pyndziałkowi; pyndziałkowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...pyndziałkowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...pyndziałkowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...pyndziałkowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...pyndziałkowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...pyndziałkowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...pyndziałkowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...pyndziałkowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...pyndziałkowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... pyndziałkowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... pyndziałkowym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
pyndziałkowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...pyndziałkowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... pyndziałkowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..pyndziałkowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... pyndziałkowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
pyndziałkowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... pyndziałkowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
pyndziałjowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...pyndziałkowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...pyndziałkowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...pyndziałkowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...pyndziałkowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...pyndziałkowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..pyndziałkowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...pyndziałkowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...pyndziałkowych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...pyndziałkowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...pyndziałkowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...pyndziałkowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... pyndziałkowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...pyndziałkowi; pyndziałkowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...pyndziałkowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Czamu tyn pyndziałkowy ôbiod je przeważnie taki sōm, jak niedzielny?

PL: Dlaczego ten poniedziałkowy obiad jest zwykle taki sam, jak niedzielny?

 

SI: Mosz pyndziałkowo gazeta, bo chca ôbejrzeć, jako Gōrnik groł?

PL: Masz poniedziałkową gazetę, bo chcę zobaczyć, jak grał Górnik?

 

 

Podej dalij…