pyskować

pyskować – odzywać się bezczelnie, lekceważąco (pol.)

bezokolicznikpyskować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pyskuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pyskujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pyskuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pyskujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pyskujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pyskujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pyskowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pyskowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pyskowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pyskowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pyskowaliście; żeście pyskowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pyskowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pyskowała żech; pyskowałach; żech pyskowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pyskowała żeś; pyskowałaś; żeś pyskowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pyskowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pyskowały my; my pyskowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pyskowałyście; żeście pyskowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pyskowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pyskowało żech; żech pyskowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pyskowało żeś; żeś pyskowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pyskowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pyskowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pyskowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pyskowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pyskowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pyskowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pyskowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pyskowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pyskowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pyskowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pyskowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście brakowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pyskowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pyskowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pyskowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pyskowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pyskuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pyskuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pyskujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pyskujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pyskowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pyskowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pyskowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pyskowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pyskowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pyskowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pyskowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pyskowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pyskowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pyskowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pyskowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pyskowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pyskowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pyskowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pyskowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pyskowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pyskowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pyskowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pyskowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pyskowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pyskowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pyskowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pyskowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pyskowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pyskowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pyskowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pyskowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pyskowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pyskowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pyskowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pyskowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pyskowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pyskowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pyskowali; bydymy pyskować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pyskowali; bydziecie pyskować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pyskowali; bydōm pyskować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pyskowała; byda pyskować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pyskowała; bydziesz pyskować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pyskowała; bydzie pyskować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pyskowały; bydymy pyskować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pyskowały; bydziecie pyskować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pyskowały; bydōm pyskować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pyskowało; byda pyskować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pyskowało; bydziesz pyskować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pyskowało; bydzie pyskować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pyskowani
Rybnik

 

Niy pyskuj, bo dostaniesz po pysku.

Czamu żeś tak pyskowała starce?

Jak bydziesz tak pyskowoł, to ci nic niy kupia.

Podej dalij…