rozdować

rozdować (sie)  – rozdawać

bezokolicznikrozdować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozdowōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozdowosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozdowo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozdowōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozdowocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozdowajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozdowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozdowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozdowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozdowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozdowaliście; żeście rozdowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozdowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozdowała żech; rozdowałach; żech rozdowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozdowała żeś; rozdowałaś; żeś rozdowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozdowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozdowały my; my rozdowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozdowałyście; żeście rozdowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozdowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozdowało żech; żech rozdowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozdowało żeś; żeś rozdowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozdowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozdowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozdowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozdowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozdowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozdowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozdowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozdowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozdowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozdowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozdowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozdowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozdowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozdowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozdowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozdowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozdowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozdowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozdowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozdowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozdowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozdowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozdowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozdowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozdowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozdowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozdowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozdowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozdowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozdowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozdowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozdowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozdowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozdowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozdowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozdowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozdowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozdowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozdowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozdowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozdowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozdowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozdowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozdowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozdowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozdowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozdowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozdowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozdowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozdowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rozdowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rozdowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rozdowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rozdowali; bydymy rozdować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rozdowali; bydziecie rozdować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rozdowali; bydōm rozdować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rozdowała; byda rozdować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rozdowała; bydziesz rozdować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rozdował; bydzie rozdować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rozdowały; bydymy rozdować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rozdowały; bydziecie rozdować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rozdowały; bydōm rozdować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rozdowało; byda rozdować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rozdowało; bydziesz rozdować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rozdowało; bydzie rozdować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozdowany
rzeczownik odczasown.rozdowani
Rybnik

 

Czamu rozdowosz te bōmbōny dzieciōm na placu? Dyć mioł żeś ich sam zjeś, bo jo ich ciebie kupiyła.

Na świynta farorz bydzie rozdowoł jodlo dlo biydnych.

Podej dalij…