ściorany

ściorany – ubrudzony, uchlapany, ubłocony (pol.)

imiesłów przymiotn. bierny
ściorany
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ściorany
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ściorano
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ściorane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ściorani; ściorane
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ściorane
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ścioranego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ścioranej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ścioranego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ścioranych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ścioranych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ścioranymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ścioranej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ścioranymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ścioranym
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
ścioranym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ścioranego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ściorany
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ściorano
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ściorane
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ścioranych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ściorane
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ścioranym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ścioranōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ścioranym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ścioranymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ścioranymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ścioranym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ścioranej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ścioranym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ścioranych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ścioranych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ściorany
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ściorano
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ściorane
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ściorani; ściorane
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ściorane
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Kaj tyś to łaziōł, żes je taki ściorany?

PL: Gdzie to chodziłeś, że jesteś taki umorusany?

 

SI: Idź naôbkoło drōgōm, bo je po deszczu, tōż miedzkōm bydziesz cało ściorano.

PL: Idź dookoła drogą, bo jest po deszczu, więc ścieżką będziesz cała ubłocona.

 

Podej dalij…