sjōnć, symnyć

sjōnć (sie), symnyć (sie) – zdjąć (pol.)

bezokoliczniksjōnć; symnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.symna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.symniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.symnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.symnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.symniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.symnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sjōn żech; symnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sjōn żeś; symnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sjōn; symnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sjyni my; symli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sjyniście; żeście sjyni; symliście; żeście symli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sjyni; symli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sjyna żech; sjynach; żech sjyna; symła żech; symłach; żech symła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sjyna żeś; sjynaś; żeś sjyna; symła żeś; symłaś; żeś symła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sjyna; symła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sjyny my; my sjyny; symły my; my symły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sjynyście; żeście sjyny; symłyście; żeście symły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sjyny; symły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sjyno żech; żech sjyno; symło żech; żech symło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sjyno żeś; żeś sjyno; symło żeś; żeś symło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sjyno; symło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sjōn; bōł żech symnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sjōn; bōł żeś symnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sjōn; bōł symnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sjyni; byli my symli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sjyni; byliście symli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sjyni; byli symli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sjyna; była żech symła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sjyna; była żeś symła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sjyna; była symła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sjyny; były my symły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sjyny; byłyście symły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sjyny; były symły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sjyno; było żech symło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sjyno; było żeś symło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sjyno; było symło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . symnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech symnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.symnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech symnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sjōn bych; symnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sjōn byś; symnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sjōn by; symnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sjyni by my; symli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sjyni byście; symli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sjyni by; symli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sjyna bych; symła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sjyna byś; symła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sjyna by; symła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sjyny by my; symły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sjyny byście; symły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sjyny by; symły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sjyno bych; symło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sjyno byś; symło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sjyno by; symło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sjōn; bōł bych symnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sjōn; bōł byś symnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sjōn; bōł by symnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sjyni; byli by my symli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sjyni; byli byście symli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sjyni; byli by symli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sjyna; była bych symła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sjyna; była byś symła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sjyna; była by symła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sjyny; były by my symły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sjyny; były byście symły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sjyny; były by symły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sjyno; było bych symło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sjyno; było byś symło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sjyno; było by symło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysjynty; symnyty
rzeczownik odczasown.sjynci; symnyci
Rybnik

 

Doczkej, ci symna ta lampa, bo jeszcze co narobisz.

Już żech ci sjōn te koło z gōry, tōż możesz jeździć.

Pōdź, symnymy tyn stary telewizōr ze szranku a postawiymy go na delōwka.

Symnij se tam szolka z rōmy a nasuj se kawy, to ci jōm zaleja, bo mi praje woda wre.

Podej dalij…