słabszy

słabszy – słabszy (pol.)

przymiotniksłabszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...słabszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...słabszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...słabsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... słabsi; słabsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...słabsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...słabszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...słabszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...słabszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...słabszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...słabszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...słabszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...słabszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... słabszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... słabszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
słabszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...słabszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... słabszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..słabszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... słabsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
słabszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... słabsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
słabszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...słabszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...słabszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...słabszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...słabszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...słabszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..słabszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...słabszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...słabszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...słabszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...słabszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...słabszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... słabsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...słabsi; słabsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...słabsze
stop. rōwny przymiotn.. słaby
przysłówek (jak? jako?)słabszy; słabiyj

 

Tyn motorcykel już je  słabszy, tōż we dwōch niy wyjadymy pod ta gōrka.

Zrōb mi trocha słabszo ta kawa.

Ta nić je słabszo, tōż niy szarpej jōm za fest.

 

Podej dalij…