ślecieć

ślecieć (sie) – zlecieć spaść, upłynąć, minąć, zbiec się, sfrunąć się (pol.)

bezokolicznikślecieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.śleca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ślecisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.śleci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ślecymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ślecicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ślecōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ślecioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ślecioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ślecioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ślecieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ślecieliście; żeście ślecieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ślecieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.śleciałała żech; śleciałach; żech śleciała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.śleciała żeś; śleciałaś; żeś śleciała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.śleciała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..śleciały my; my śleciały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. śleciałyście; żeście śleciały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.śleciały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.śleciało żech; żech śleciało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.śleciało żeś; żeś śleciało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.śleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ślecioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ślecioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ślecioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my slecieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ślecieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ślecieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech śleciała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś śleciała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była śleciała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my śleciały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście śleciały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były śleciały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech śleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś śleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było śleciało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . śleć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech śleci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ślećcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ślecōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ślecioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ślecioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ślecioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ślecieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ślecieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ślecieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.śleciała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
śleciała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.śleciała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. śleciały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.śleciały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.śleciały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. śleciało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.śleciało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.śleciało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ślecioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ślecioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ślecioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ślecieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ślecieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ślecieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych śleciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś śleciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by śleciała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my śleciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście śleciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by śleciały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych śleciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś śleciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by śleciało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyślecany
rzeczownik odczasown.ślecyni
Rybnik

POL: (1) zlecieć, spaść; (2) upłynąć, minąć czas; (3) zbiec się więcej istot w jedno miejsce w jednym czasie; (4) sfrunąć się więcej ptaków w jednym czasie w jedno miejsce.

 

Chcioł żech iś po cichu, coby wszystkich niy ôbudzić, ale psy zaczły szczekać, a zdalo mi sie, że śleciały sie wszystki psy z całej wsie.

Tyn czas tak wartko ślecioł a jutro już zas jadymy dudōm nazod.

Ledwa żech nasuł kurō pszynice, to zarozki sie śleciały wszystki ptoki.

Kaj tam wlazujesz, chcesz ślecieć z tego strōma.

 

Podej dalij…