słōnawy

słōnawy – słonawy, lekko słony  (pol,)

przymiotniksłōnawy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...słōnawy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...słōnawo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...słōnawe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... słōnawi; słōnawe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...słōnawe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...słōnawego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...słōnawej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...słōnawego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...słōnawych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...słōnawych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...słōnawymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...słōnawej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... słōnawymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... słōnawym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
słōnawym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...słōnawego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... słōnawy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..słōnawo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... słōnawe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
słōnawych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... słōnawe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
słōnawym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...słōnawōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...słōnawōm
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...słōnawymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...słōnawymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...słōnawym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..słōnawej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...słōnawym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...słōnawych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...słōnawych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...słōnawy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...słōnawo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... słōnawe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...słōnawi; słōnaw
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...słōnawe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)słōnawo

 

Ta kawa je jakoś słōnawo, niy nasuł mi sam kery cukru?

Te kartofle  sōm trocha słōnawe, bo woda wyparowała.

Podej dalij…