śpiōncy

śpiōncy – senny (pol.)

przymiotnikśpiōncy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...śpiōncy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...spiōnco
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...śpiōnce
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... śpiōncy; śpiōnce
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...śpiōnce
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...śpiōncego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...śpiōncej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...śpiōncego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...śpiōncych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...śpiōncych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...śpiōncymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...spiōncej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... śpiōncymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... śpiōncym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
śpiōncym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...śpiōncego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... śpiōncy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..śpiōnco
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... śpiōnce
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
śpiōncych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... śpiōnce
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
śpiōncym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...śpiōncōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...śpiōncym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...śpiōncymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...śpiōncymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...śpiōncym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..śpiōncej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...śpiōncym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...śpiōncych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...śpiōncych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...śpiōncy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...śpiōnco
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... śpiōnce
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...śpiōncy; śpiōnce
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...śpiōnce
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)śpiōnco

 

Pōdź se legnymy, bo tyś już je spiōncy.

Ôn już je śpiōncy, bo niy społ bez połednie, bezto je taki zmierzły.    (cz: zmier-zły)

Musisz se na chwila legnyć, żebyś niy była śpiōnco we wieczōr.

Podej dalij…