suchszy

suchszy – suchszy (pol.)

przymiotniksuchszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...suchszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...suchszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...suchsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... suchsi; suchsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...suchsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...suchszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...suchszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...suchszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...suchszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...suchszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...suchszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...suchszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... suchszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... suchszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
suchszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...suchszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... suchszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..suchszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... suchsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
suchszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... suchsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
suchszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...suchszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...suchszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...suchszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...suchszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...suchszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..suchszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...suchszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...suchszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...suchszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...suchszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...suchszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... suchsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...suchsi; suchsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...suchsze
stop. równy przymiotn.. suchy
przysłówek (jak? jako?)suchszy

 

Pōdź ku mie, bo jo mōm suchszy tyn namiot.

Ôbejrzij, kere strzewiki sōm suchsze?

Dzisiej te siani już je suchsze, ale jeszcze za dwa dni trza go posuszyć.

 

 

Podej dalij…