szalter

szalter – wyłącznik (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szalter
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szaltra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szaltrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szalter
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szaltrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szaltrze
Wołacz l. poj. Ty…szaltrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szaltry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szaltrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szaltrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szaltry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szaltrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szaltrach
Wołacz l. mn. Wy…szaltry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Sam mosz szalter, tōż zgoś światło, jak bydziesz wylazowoł.

PL: Tutaj masz wyłącznik, więc zgaś światło, jak będziesz wychodził.

 

SI: Sam, tym szaltrym, możesz ôświycić światło.

PL: Tutaj, tym wyłącznikiem, możesz zaświecić światło.

 

 

Podej dalij…