szōsty

szōsty – szósty (pol.); sechste (ger.); šestý (cze.); sixth (eng.)

liczebnik głōwnyszejś
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... szejś; szejściu
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...szejś
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...szejściu
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...szejściu
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... szejściu
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
szejściu
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
szejściu
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... szejś
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...szejściōma
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...szejściōma
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...szejś; szejściu
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...szejś
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...szejś; szejściu
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...szejś
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)szōsty
liczebnik wielokrotny (wiela?)szejścioro

 

Tymu małymu już szōsty zōmbek idzie, bezto je taki zmierzły.     (cz: zmier-zły)

Jutro ida do roboty na szōsto, bo chcymy zacznyć podwiyl niy ma takigo hycu.

Podej dalij…