szpecić

szpecić – psuć wygląd (pol.)

bezokolicznikszpecić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szpeca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szpecisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szpeci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szpecymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szpecicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szpecōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szpeciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szpeciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szpeciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szpeciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szpeciyliście; żeście szpeciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szpeciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szpeciyła żech; szpeciyłach; żech szpeciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szpeciyła żeś; szpeciyłaś; żeś szpeciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szpeciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szpeciyły my; my szpeciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szpeciyłyście; żeście szpeciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szpeciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szpeciyło żech; żech szpeciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szpeciyło żeś; żeś szpeciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szpeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szpeciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szpeciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szpeciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szpeciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szpeciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szpeciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szpeciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szpeciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szpeciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szpeciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szpeciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szpeciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szpeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szpeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szpeciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szpeć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szpeci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szpećcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szpecōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szpeciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szpeciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szpeciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szpeciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szpeciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szpeciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szpeciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szpeciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szpeciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szpeciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szpeciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szpeciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szpeciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szpeciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szpeciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szpeciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szpeciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szpeciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szpeciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szpeciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szpeciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szpeciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szpeciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szpeciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szpeciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szpeciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szpeciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szpeciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szpeciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szpeciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szpeciōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szpeciōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szpeciōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szpeciyli; bydymy szpecić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szpeciyli; bydziecie szpecić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szpeciyli; bydōm szpecić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szpeciyła; byda szpecić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szpeciyła; bydziesz szpecić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szpeciyła; bydzie szpecić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szpeciyły; bydymy szpecić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szpeciyły; bydziecie szpecić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szpeciyły; bydōm szpecić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szpeciyło; byda szpecić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szpeciyło; bydziesz szpecić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szpeciyło; bydzie szpecić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.szpecyni
Rybnik

 

Fajno chałupa, ale tyn płot z emki sam trocha szpeci.

Tyn hasiok przed chałupōm sam szpeci, trza go wyniyś na zadek.

Ta klopsztanga przi drōdze ci sam bydzie szpecić, postow se jōm za chałupōm.

 

Podej dalij…