sztajfny

sztajfny – sztywny (pol.)

przymiotniksztajfny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...sztajfny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...sztajfno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...sztajfne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... sztajfni; sztajfne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...sztajfne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...sztajfnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...sztajfnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...sztajfnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...sztajfnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...sztajfnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...sztajfnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...sztajfnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... sztajfnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... sztajfnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
sztajfnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...sztajfnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... sztajfny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..sztajfno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... sztajfne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
sztajfnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... sztajfne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
sztajfnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...sztajfnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...sztajfnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...sztajfnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...sztajfnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...sztajfnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..sztajfnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...sztajfnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...sztajfnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...sztajfnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...sztajfny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...sztajfno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... sztajfne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...sztajfni; sztajfne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...sztajfne
stop. wyższy przymiotn..
-
przysłówek (jak? jako?)sztajfnie

 

Nasz starzik mieli sztajfno noga ôd wojny.

Złōmoł żech paleć a ôd tego czasu go mōm sztajfny.

 

 

Podej dalij…