sztram

sztram – napięty, naprężony, ciasno, sztywno (pol.)

 

SI: Ta keta w tym motorcyklu mosz za sztram, musisz jōm trocha popuścić.

PL: Ten łańcuch w tym motocyklu masz za mocno naprężony, musisz go trochę poluzować.

 

SI: Niy urzinej tych desek tak na sztram, niych tam je pōł cyntymetra szpary.

PL: Nie ucinaj tych sesek tak na styk, niech tam jest pół centymetra szczeliny.

 

SI: Niy naciōnej tego kabla tak na sztram, niych mo trocha luzu.

PL: Nie naprężaj tego przewodu tak na sztywno, niech ma trochę luzu.

 

 

 

Podej dalij…