szuścić

szuścić – pędzić, gnać być narwany (po.l)

bezokolicznikszuścić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szuszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szuścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szuści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szuszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szuścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szuszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szuściōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szuściōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szuściōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szuściyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szuściyliście; żeście szuściyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szuściyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szuściyła żech; szuściyłach; żech szuściyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szuściyła żeś; szuściyłaś; żeś szuściyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szuściyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szuściyły my; my szuściyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szuściyłyście; żeście szuściyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szuściyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szuściyło żech; żech szuściyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szuściyło żeś; żeś szuściyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szuściōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szuściyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szuściyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szuściyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szuściyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szuść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szuści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szuśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szuszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szuściōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szuściōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szuściōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szuściyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szuściyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szuściyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szuściyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szuściyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szuściyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szuściyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szuściyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szuściyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szuściyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szuściyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szuściyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szuściōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szpuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szuściyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szuściyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szuściyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szuściyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szuściōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szuściōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.byddzie szuściōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szuściyli; bydymy szuścić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szuściyli; bydziecie szuścić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szuściyli; bydōm szuścić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szuściyła; byda szuścić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szuściyła bydziesz szuścić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szuściyła; bydzie szuścić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szuściyły; bydymy szuścić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szuśiciyły; bydziecie szuścić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szuściyły; bydōm szuścić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szuściyło; byda szuścić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szuściyło; bydziesz szuścić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szuściyło; bydzie szuścić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.szuszczyni
Rybnik

POL: pędzić, gnać bez opamiętania; być narwanym przy pracy.

Jo żech tyż kedyś tak szuściōł przi robocie, aż żech sie we lazarecie znod. Terazki robia „pomału a sztyjc”.

Po co tak szuścisz, dyć mōmy czas, jeszcze kaj do rantu wjedziesz.

Cōż to tak szuścisz, dyć nōm płacōm ôd godziny.

 

Podej dalij…